Normál nézet

Projekt koncepció bemutatása

  • Kedvezményezett: Szihalom Község Önkormányzata
  • Azonosító: KEOP-1.2.0/B/10-2010-0037
  • Támogatás összege: 813 587 980 Ft.
  • Támogatás mértéke: 84,8 %


Jelen projekt esetében a fejlesztendő tevékenység Szihalom Község Önkormányzatának egy korszerű, a jelenlegi szabályoknak és környezetvédelmi előírásoknak megfelelő szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep kiépítése, illetve cél a lakosság életkörülményeinek és a környezeti fenntarthatóság feltételeinek javítása.
A kiválasztott szennyvízgyűjtési változat gravitációs rendszerű. A települést 3 szennyvízátemelő körzetre osztja.

  • Az I. körzetre 8318 m DN 200, 180 m D 90 és 300 m D 110 csatorna épülne. Ehhez a körzethez tartozik az összes ingatlan 61%-a, amely 557 ingatlant és 1182 fő lakost érint. 13 db házi átemelő bekötése szükséges.
  • A II. szennyvízátemelő körzetben 2616 m DN 200 csatorna, 260 m 90 KPE vezeték épül. Ehhez a körzethez tartozik a szennyvízbekötéssel ellátandó összes ingatlan 18%-a, amely 166 ingatlant és 334 fő lakost érint. 12 db házi átemelő bekötése szükséges.
  • A III. szennyvízátemelő körzetben 2989 m DN 200 csatorna, 66 m 90 KPE vezeték épül. Ehhez a körzethez tartozik a szennyvízbekötéssel ellátandó összes ingatlan 21%-a, amely 195 ingatlant és 408 fő lakost érint. 3 db házi átemelő bekötése szükséges.

Szihalom településen a csatornázottság 87%-os lesz. A beruházás várható eredménye 1924 fő állandó lakos számára biztosított alapvető kommunális szolgáltatás.
A tervezett szennyvíztisztító telep a település déli részén kerül elhelyezésre.

A kidolgozásra javasolt változat műszaki bemutatása

A kidolgozásra javasolt projektváltozatot a szennyvízelvezetés és szennyvízkezelés tekintetében, a vízjogi létesítési engedélyes tervben kidolgozott műszaki tartalom szerint, a KEOP fajlagos költségmutató alapján költségeltük és elemeztük.
A község területén gravitációs csatornahálózatot terveztünk helyi szennyvízátemelők közbeiktatásával. A változatos lefolyási viszonyokkal jellemezhető településen a domborzati viszonyok miatt (szintkülönbségek 15 m) az úthoz képest mélyebben fekvő ingatlanok (28 ingatlan) szennyvízelvezetését nyomóvezeték építéssel és házi átemelők telepítésével tervezzük megoldani. A házi bekötések mind a gravitációs rendszernél, mind a nyomott rendszernél a telekhatárok belül 1 m-re kerülnek elhelyezésre. Három db központi átemelő kerül elhelyezésre 240 m3/d, 44 m3/d és 38 m3/d terheléssel. Az átemelők terhelésükhöz képest nagyobb puffer térfogattal épülnek.

A település belterületén a csatornázottság 87 %-os lesz a korábbi vízjogi engedélyben foglaltakhoz képest. (15,659 km / 18,060 km). A projektterületen nincsenek szennyvízcsatornával ellátott ingatlanok, a tervezett szennyvízbekötések száma 918 db (lakossági: 886 db, intézményi: 9 db, ipari és egyéb gazdálkodói: 23 db). A projekt megvalósítás során a településen vállalt rákötési arány lakossági vonatkozásban a beruházás évében (2012-ben) legalább 75 %, az üzembe helyezés évében (2013):75,06 %-os, a fenntartási időszak végére (projekt befejezését követő 5. év vége) 92 %-os lesz. A tervezett bekötendő ingatlanszámra vetített 100 %-os rákötési arányt a referencia időszak végére érjük el.
Az ivóvízbekötések számához viszonyítva a rákötési arány: 886 db / 893 db = 99 %. A projektterület településén lévő szennyvízcsatornával ellátott lakóegységek aránya a település összes lakásszámához képest 92 % (886 ingatlan/963 ingatlan).
A rákötési arányból adódóan a tervezett létesítmények kihasználtsága műszaki és gazdasági szempontból is megfelelő üzemeltetést tesznek lehetővé.

A fejlesztés létesítmény adatai:

Lehetőség szerint a csatorna zöldterületbe kerül, útburkolatbontásra a beépített, vagy út alatti átvezetések helyein van szükség.
A kitűzött célértékek gazdaságosan és műszaki szempontból elfogadható módon elérhetőek és fenntarthatóak. A lakosság fizetőképességének köszönhetően a vizsgált 30 éves időtartam alatt a projekttevékenység gazdaságosan fenntartható, működtetése biztosítható.
A hosszabb (30 év) fenntartási vizsgálat alapján kockázatot jelenthet a szennyvíziszap biztonságos elhelyezése, miután a hulladékkezelő telepek korlátozott ideig fogadhatnak be ilyen jellegű hulladékot. A szennyvíziszap elhelyezéséről így más fajta módon szükséges gondoskodni, ennek megoldására a tanulmány későbbi fejezetében teszünk javaslatot. A szennyvízkezelési projekt vizsgált időtartama 30 év, ez idő alatt a gépek, berendezések cseréje többször indokolt, figyelembe véve az adott gépek elavulási idejét. Az építési jellegű beruházással kapcsolatban pótlást a projekt élettartama alatt nem terveztünk, hiszen az építési költségeket 33 illetve 50 éves elhasználódással vettük figyelembe.


az oldal tetejére